De Weiden -educatieboerderij-

Leerlingen van het basisonderwijs, middelbare scholen en speciaal onderwijs kunnen les krijgen op de boerderij.

Monique en Bennie zijn ingesteld om les te geven aan jong en oud. Voor het bezoek aan de boerderij wordt overlegd welke invalshoek de docent wenst en welke onderwerpen voor de leerlingen belangrijk zijn. Welke thema’s worden behandeld op school of binnen welk vak het boerderijbezoek past.

Kijk hier voor het promotiefilmpje Boerderijeducatie Nederland.

Door de cursussen die Bennie en Monique hebben gevolgd en het lesmateriaal dat beschikbaar gesteld wordt aan de leerlingen is een boerderijles een prachtige aanvulling op de schoollessen.

Waarom les op een boerderij?

  • Een boerderijles op heel veel manieren past binnen het schoolcurriculum;
  • Lessen in de praktijk voegt veel toe aan de theorie;
  • Jongeren weten vaak niet waar hun voedsel vandaan komt, een boerderijles helpt hen bij wereldoriëntatie en besef van hun eigen wereld;
  • Een boerderijbezoek draagt bij aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden als meten, determineren, interviewen en onderzoeksvaardigheden. Vaardigheden die belangrijk zijn om te functioneren binnen de schoolbanken en de samenleving;
  • Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en te bespreken. De educatieboer is de ervaren gesprekspartner.