Pony Power voor kids

Pony Power voor kids is een cursusprogramma waarbij de sociale vaardigheden van kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar op spelende wijze verder worden ontwikkeld.

De cursus bestaat uit 5 lessen met elk een eigen thema. De thema's hebben direct verband met hele praktische situaties, waar jouw kind in het dagelijks leven mee te maken heeft. 


Monique legt de thema's uit aan de hand van de leefwijze van paarden (bijvoorbeeld lichaamstaal, ruimte nemen, samenwerken, balans vinden), Daardoor kunnen de kinderen op een heel speelse manier met en van de andere kinderen en pony's leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen en gaan graag hiermee aan de slag in oefeningen met de pony's.

Er is veel beweging in deze cursus, letterlijk omdat de kinderen en de pony's elkaar in beweging zetten, maar zeker ook in figuurlijke zin. Door in beweging te komen worden tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen in beweging gebracht.

Kinderen worden daardoor meer bewust van hun eigen handelen, hun eigen zijn, en hun eigen plek in het geheel.

 

De pony's

Er is bewust gekozen voor pony's. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat kinderen in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren, dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn.
Het samenzijn met de pony's versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de pony wordt er een 'positief' stofje aangemaakt in de hersenen (oxytocine) van het kind, waardoor het kind zijn of haar zorgen even kan vergeten.

Daarnaast leert het kind ook over gedragsvaardigheden. De pony spiegelt het kind, en reageert op zijn of haar gedrag. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ze leren zich snel aanpassen doordat ze dit direct in de praktijk met de pony oefenen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de lessen.

Er wordt tijdens de cursus NIET paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.

 

Het werkboek

Elk kind krijgt zijn of haar eigen persoonlijk Pony Power werkboek. Hierin staat de theorie van de 5 lesthema's uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen.

De oefeningen worden voor een groot deel tijdens de cursus uitgevoerd. Het kind neemt het werkboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden. Het liefst samen met ouders, broers, zussen of andere familieleden. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis gaan krijgen.


De kracht van deze cursus zit hem voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders. Het blijft niet bij de 2 uurtjes Pony Power voor kids op zaterdag, het leeft door thuis, op school, en bij activiteiten buitenshuis.