Zomer zwemles bij Sportcentrum de Waterkanten

In de zomervakantie van Regio Midden (22 juli t/m 1 september) stoppen de reguliere zwemlessen bij Sportcentrum De Waterkanten gedurende zes weken. Wel worden tijdens deze periode zomerzwemlessen aangeboden en door één of meerdere weken te zwemmen, maken kinderen een spetterende start of ze trekken een eindsprintje naar hun diploma. 

Algemene informatie

 • Beginnende leszwemmers dienen minimaal vier jaar te zijn of tijdens de zomercursus vier jaar te worden (legitimatiebewijs meenemen!).
 • Ook kinderen die (nog) niet bij ons zwemmen, kunnen zich inschrijven.
 • Wanneer er voor bepaalde tijden onvoldoende belangstelling bestaat, kunnen groepen in het uiterste geval geannuleerd of samengevoegd worden.
 • Indien er veel (meer) animo voor bepaalde dagen is, dan zal bekeken worden of er een extra groep gestart kan worden.
 • De zwemlessen worden gegeven volgens het zwem-ABC.
 • Na deelname aan de zomerzwemlessen, kunnen kinderen die (nog) niet bij ons zwemmen, mits er ruimte is, doorstromen naar onze reguliere zwemlessen.
 • Tijdens de zomerzwemlessen is er op een aantal momenten gelegenheid om aan het bad naar de vorderingen van uw kind te kijken en wordt er geoefend op het onderdeel “gekleed zwemmen”. Hier wordt u tijdig over geïnformeerd.
 • Voor kinderen die het afzwemniveau bereiken bestaat de mogelijkheid om hun diploma te halen, want er wordt op twee momenten afgezwommen, nl. 9 augustus en 30 augustus.
 • Voor het C-diploma worden alleen lessen aangeboden bij voldoende animo. Op het inschrijfformulier kunt u de gewenste data aangeven (dit is niet mogelijk via de website). Er wordt contact met u opgenomen zodra bekend is of de C-les(sen) door kunnen gaan.

Groepslessen

 • Gedurende zes weken worden er van maandag t/m vrijdag lessen voor het A- en B diploma gegeven.
 • De lessen duren 45 minuten en worden gegeven van 09.15 – 10.00 uur.
 • In de beginnersgroepen zwemmen maximaal acht kinderen en in de vervolgniveaus maximaal 12-15 kinderen.
 • In geval van  ziekte zijn de eerste twee lessen voor eigen rekening.
 • Bij ziekte langer dan twee lessen wordt de geldigheid van de lessen aangepast, waardoor de lessen op een ander moment ingehaald kunnen worden. Er vindt geen teruggave van lesgelden plaats.
 • De prijs voor een hele week is € 49,60. (inschrijven van 1 juni t/m 27 juni).
 • De prijs per losse les is € 10,90. (inschrijven vanaf 1 juli).

Kleine groepslessen

 • Gedurende zes weken worden op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend kleine groepslessen voor het  A- en B diploma gegeven.
 • De lessen duren een half uur en worden gegeven van 08.45 – 09.15 uur.
 • In de kleine groepslessen zwemmen maximaal vijf kinderen.
 • In geval van  ziekte is de eerste les voor eigen rekening.
 • Bij ziekte langer dan één les wordt de geldigheid aangepast waardoor de lessen op een ander moment ingehaald kunnen worden . Er vindt geen teruggave van lesgelden plaats.
 • De prijs per losse les is € 16,65.

Inschrijven

 • Inschrijven voor de zomerlessen is online mogelijk via onze webshop. Het is ook mogelijk om bijgesloten formulier in te vullen en in te leveren bij de receptie van Sportcentrum De Waterkanten. Wij vragen u vriendelijk om dit i.v.m. de drukte niet tijdens de zwemlessen te doen.
 • Van 1 t/m 27 juni is het alleen mogelijk om voor hele weken in te schrijven.
 • Vanaf 1 juli kan er alleen nog voor losse lessen ingeschreven worden.
 • Hierbij hanteren wij het principe van vol = vol, dus hoe eerder u inschrijft, hoe meer kans dat uw kind geplaatst kan worden.
 • U kunt er vanuit gaan dat uw kind geplaatst wordt in de door u gewenste week c.q. dag, maar mocht dit onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u hier tijdig bericht over.
 • Indien het huidig zwemniveau van uw kind na inschrijving wijzigt, vragen wij u om dit zo snel mogelijk bij de receptie door te geven i.v.m. plaatsing in het juiste niveau.
 • Kinderen die nog niet ingeschreven staan, betalen éénmalig de kosten van het inschrijfpakket à € 22,90. Dit bestaat uit inschrijfgeld, de lespas en een Jip startpakket. Kinderen die nog geen zwemles bij ons volgen, maar wel een lespas hebben, betalen € 16,40 (inschrijven is dan alleen mogelijk via de receptie).
 • Vergeet bij inschrijving het legitimatiebewijs van uw kind niet. Indien u online inschrijft, dient dit de eerste les getoond te worden.

Inschrijven voor zwemles
of download de folder en lever het inschrijfformulier in bij onze receptie

Inschrijffolder grote groepslessen zomer
Inschrijffolder kleine groepslessen zomer