Creavief met Smaeck een paasknutsel maken bij Brasserie Grand-Café De Smaeckkamer

Creavief met Smaeck een paasknutsel maken bij Brasserie Grand-Café De Smaeckkamer

Goede vrijdag 19 april is Vivian er weer! Schuif je gezellig aan om 14:00 uur? Dan gaan jullie een paasknutsel maken. 

De kosten bedragen € 3,50 inclusief limonade.

Graag wel even reserveren via https://www.desmaeckkamer.nl/reserveren/ dan weten we dat je komt.