Watervrienden Hoofddorp is opgericht 21 januari 1971 en is aangesloten bij de Watervrienden Nederland, een sectie van de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS).

Watervrienden Hoofddorp geeft 2 keer per week zwemles, te weten de Dinsdag en Vrijdag avond, in het Sportcomplex Koning Willem Alexander te Hoofddorp. Daarnaast zijn er ook verschillende wedstrijddisciplines te vinden bij de Watervrienden Hoofddorp.

Wat houdt voorbereiding ABC zwemmen in:

Vanaf 3 jarige leeftijd kunt u uw kind opgeven voor voorbereidend ABC zwemmen.

Het doel van deze groep is om de kinderen op speelse wijze watervrij te maken. Daarnaast worden de beginselen van het zwemmen bijgebracht. Bovendien streven wij ernaar de zelfredzaamheid van het kind in het water te vergroten.

Als hulp bij het uitvoeren van opdrachten bent u samen met uw kind in het water aanwezig.

Zodra uw kind 5 jaar is, stroomt het direct door naar de reguliere zwemlessen.

Voorbereiding ABC zwemmen in het kort:

  • Gezellig samen met je kind een uur zwemmen.
  • Per kind dient een volwassene mee te gaan in het water.
  • Speelse overbrugging van baby/peuter zwemmen naar 'echte' zwemlessen.
  • Zonder wachtlijst met 5 jaar doorstromen naar reguliere lessen.
  • Als stimulans voor de kinderen mogelijkheid tot het behalen van een survival brevet.

Wanneer kunt u hieraan deelnemen:

Het voorbereiding ABC zwemmen is op dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.