Kinderdagcentrum Rozemarijn

Rozemarijn biedt dagbesteding, wonen, logeren, naschoolse opvang en thuisondersteuning aan kinderen en jongeren met diverse zorgvragen.

In Haarlem en Heemstede biedt Rozemarijn op diverse plaatsen zowel dagbesteding als woon- en werkgelegenheid voor kinderen en (jong)volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen en/of psychiatrische kwetsbaarheid.

Rozemarijn is een multifunctioneel centrum. Behalve het kinderdagcentrum (KDC) wordt er zorg geboden in het buurtschap Ferm Rozemarijn (wonen, logeren) en op dagbestedingslocaties werkplaatsencentrum Studio Rozemarijn, tuinwerkplaats Rozemarijn Overland en bakkerij Santé Rozemarijn. Rozemarijn biedt ook logeren en thuisondersteuning.


Op verschillende plekken in de wijk proberen wij een verbinding te maken met de buurt omdat mensen voor elkaar betekenis kunnen hebben. Zo werken jongeren van Ferm Rozemarijn in de Green Canteen van het Rudolf Steiner College.

Kinderdagcentrum

Kinderdagcentrum Rozemarijn is een antroposofisch kinderdagcentrum voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Bij Rozemarijn gaan we uit van de mogelijkheden van het kind. leder kind heeft talenten en kwaliteiten en de wil om zich te ontwikkelen. Dat proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen en zichtbaar te maken.

Op het kinderdagcentrum leren we samen, en maken we samen plezier. Door verschillende activiteiten aan te bieden, zoals: zwemmen, muziek, koken, knutselen, de hammam en nog veel meer! Ieder kind heeft naast gezamenlijke de activiteiten een individueel werkdoel.
Het kinderdagcentrum biedt een therapeutisch leerprogramma voor kinderen van in principe 0-18 jaar. Onze groepen bestaan uit zes à zeven kinderen met twee begeleiders. De begeleiders krijgen ondersteuning van stagiaires en/of vrijwilligers.

Naast alle activiteiten is er voor elk kind ook ruimte voor diverse therapieën, zoals fysiotherapie, muziektherapie, logopedie en inwrijvingen. Verder zijn er een orthopedagoog, ergotherapeut, antroposofisch verpleegkundige en een kunstzinnige therapeut beschikbaar.
Kinderdagcentrum Rozemarijn is vijf dagen in de week open van 9.00-15.15 uur, ook in de schoolvakanties.

Doelstelling

De medewerkers van Rozemarijn bieden zorg vanuit een antroposofisch mensbeeld. Hieruit komt de overtuiging en ervaring voort dat er achter de beperkingen van de kinderen een mens schuilgaat die zich net zo graag wil ontwikkelen als ieder ander mens.Het gaat erom wie het kind/de jongere is en welke mogelijkheden en kwaliteiten hij/zij meebrengt. Medewerkers willen ondersteuning bieden om deze mens zichtbaar te laten worden.

In Haarlem, in de wijk Schalkwijk, biedt Rozemarijn op diverse plaatsen zowel dagbesteding als woon- en werkgelegenheid voor kinderen en (jong)volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen en/of psychiatrische kwetsbaarheid.