Over het CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle ouders, opvoeders, kinderen, jongeren en professionals in Haarlem die vragen hebben over opvoeden en opgroeien. Of het nu gaat om een eenvoudige of ingewikkelde vraag, samen vinden we een oplossing die past.

Het CJG kijkt bij een vraag naar welke ondersteuning er in de eigen omgeving voorhanden is. Dat kan een voorziening in jouw buurt zijn. De meeste ouders en jongeren zoeken informatie en ondersteuning dicht bij huis. Het CJG sluit daarbij aan.

Zorg- en welzijnsorganisaties die in Haarlem actief zijn op het gebied van jeugd en gezin werken nu al veel samen, soms onder de naam CJG, soms ook niet. Met ingang van 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. De gemeente is vanaf dan verantwoordelijk voor alle taken op het gebied van zorg voor jeugd, zoals: preventieve taken, jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en AWBZ gefinancierde zorg voor jeugd.

De gemeente blijft in 2015 samenwerken met de zorg- en welzijnsorganisaties die nu actief zijn op het gebied van opvoeden en opgroeien. Zij heeft er vertrouwen in dat het werken met nieuwe uitgangspunten, ondanks minder budget, kan leiden tot passende en efficiënte zorg voor jeugd en gezin. Organisaties gaan in het kader van deze nieuwe Jeugdwet samen aan de slag met het opstellen en vervolgens uitvoeren van gezamenlijke plannen voor elk van de vijf CJG-gebieden. Deze gebieden zijn: Noord 1, Noord 2, Oost, Centrum-Zuidwest en Schalkwijk.

De CJG-coaches en medewerkers van het Informatie- en Adviesteam vormen, samen met de hulpverleners in de sociale wijkteams, een spilfunctie binnen het CJG. Zij hebben de ruimte om te doen wat nodig is voor ouders en/of jongeren die er zelf niet meer uitkomen. Het Informatie- en Adviesteam is op 1 september 2014 gestart als opvolger van het CJG-loket. De medewerkers van dit team kunnen vragen beantwoorden, informatie geven, adviseren en je – indien nodig – met iemand anders in contact brengen die je verder kan helpen.

Ben je op zoek naar informatie, advies of heb je een opvoedvraag? Je bent van harte welkom op een van de volgende opvoedspreekuren:

1 CJG Noord, Jan Gijzenkade 305 B, donderdag van 13.00-15.00 uur
2 CJG Noord, Colensostraat 11, dag en tijd in overleg
3 CJG Zuidwest (in Buurtcentrum De Til), Leidseplein 36 RD, dinsdag van 9:00 – 11:00 uur
4 CJG Oost, Amsterdamstraat 71, woensdag van 9:00 – 11:00 uur
5 CJG Schalkwijk, Athenestraat 31, woensdag van 9:00 – 11:00 uur