Coaching van Met liefde en aandacht

Soms heb je als jongere of als ouder de behoefte om met iemand te praten over vragen, onzekerheden of angsten. Als coach ondersteunt Nicolette Datema-Knol kinderen en hun ouders/opvoeders

Coaching is een laagdrempelige , kortdurende vorm (2 tot 6 sessies) van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak. Tijdens de coaching werken jullie bijvoorbeeld met spellen, visualisaties en verhalen en creatieve werkvormen. Ook worden er regelmatig ontspanningsoefeningen ingezet en oefeningen uit de Mindfulness, omdat veel kinderen zorgen kunnen hebben over hoe dingen straks zullen zijn, en waarbij ze leren te zijn en te ontspannen in het actuele moment. Ook worden er oefeningen ingezet uit de Rationeel Emotieve Therapie (RET), waarbij wordt geleerd niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten.

Hoewel Nicolette Datema-Knol van coachingbureau Met liefde en aandacht als coach oplossingsgericht werkt, betekent dat niet dat ze geen kant-en-klare oplossingen biedt. Elke situatie, elke persoon is uniek.  Als coach ga ze ervan uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in zichzelf.

Met liefde en aandacht werkt Nicolette met kinderen en ouders/opvoeders die vragen hebben op sociaal-emotioneel of gebied.

Een coach kan helpen, bijvoorbeeld wanneer je problemen ervaart door:

  • het hebben van weinig zelfvertrouwen
  • verlegenheid
  • niet kunnen opkomen voor jezelf
  • (faal)angst
  • pesten
  • leerproblemen
  • concentratieproblemen
  • medisch onverklaarbare buikpijn
  • slaapproblemen
  • wanneer je moeite hebt met het omgaan met emoties

Op maat gemaakte begeleiding

Met liefde en aandacht kenmerkt zich door een persoonlijke, op maat gemaakte begeleiding van het kind als uniek individu. Dit betekent dat Nicolette begint altijd met een intake. In het intakegesprek gaat Nicolette samen met het kind en/of de ouders op zoek naar de kern van de hulpvraag. Op basis van het intakegesprek maakt Nicolette een plan van aanpak, dat aan het eind van het intakegesprek of per telefoon/mail wordt besproken. Vervolgafspraken duren in principe 60 minuten.

Laagdrempelige hulp

Met liefde en aandacht biedt laagdrempelige hulp. Dit betekent dat je bij Met liefde en aandacht terecht kunt zonder dat je vooraf een medische indicatie van de huisarts moet hebben. Als je een vraag hebt, ergens tegenaan loopt, je misschien zorgen maakt over een bepaalde situatie, dan kijkt Met liefde en aandacht graag met je mee om samen met elkaar naar mogelijkheden te zoeken. Jij (of je kind) krijgt daarbij geen dossier of etiket opgeplakt.

In de begeleiding van kinderen bekijk Nicolette de situatie altijd vanuit het systeem. En, als dat nodig is, kan zij ook de school betrekken bij de begeleiding.