Elk kind is uniek met eigen wensen, talenten, eigen grapjes en een eigen achtergrond. Bij Green House Kinderopvang is elk kind welkom. Ze kijken naar kinderen en gezinnen met een holistische blik. Dat houdt in dat ze geïnteresseerd zijn in de sociale achtergrond van een kind. 

Green House Kinderopvang kijkt met een holistische blik naar het kind

Kijken met een holistische blik houdt ook in dat ze kijken naar een kind vanuit een visie waarbij alle ontwikkelingsgebieden met elkaar verbonden zijn. Als een kind bijvoorbeeld heel goed kan praten, zal het zich sociaal gezien ook beter ontwikkelen. De pedagogisch medewerker stemt haar pedagogische benadering af op een zorgvuldige analyse van het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen worden bij Green House Kinderopvang gestimuleerd in wat het al kan en ondersteunt in wat het wil leren. De pedagogisch medewerker zal er alles aan doen om ‘betekenisvolle leermomenten’ te creëren voor de kinderen. Dit doet zij door heel goed te kijken naar wat de kinderen bezighoudt en hier slim op in te spelen.

Ruimte om te spelen en te ontdekken

Om te leren moet een kind de ruimte krijgen om (samen) te spelen en te ontdekken. Bij Green House Kinderopvang vinden ze de vrije spelmomenten erg belangrijk. Dit gebeurt in een stimulerende omgeving, zowel binnen als buiten. De pedagogisch medewerker zal af en toe een kleine impuls geven aan het vrije spel, maar in principe laten ze het kind in zijn eigen ‘flow’ en zijn eigen tempo ontdekken en ontwikkelen.

Green House Kinderopvang voldoet aan de Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen zoals deze in de Wet Kinderopvang zijn opgesteld, zijn gebaseerd op vier pedagogische basisdoelen, ontwikkeld door J.M.A. Riksen- Walraven. Bij Green House Kinderopvang vormen deze ontwikkelingsdoelen de basis van waaruit de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. Om zo goed mogelijk aan de basisdoelen te kunnen voldoen, besteden ze aandacht aan het kennen en kunnen uitvoeren van 6 belangrijke interactievaardigheden (NCKO). Daarnaast speelt bij Green House Kinderopvang natuureducatie een zeer belangrijke rol bij het stimuleren van de ontwikkeling. In hun pedagogisch werkplan staat beschreven hoe dit er in de praktijk uitziet.

Basisdoelen van Green House Kinderopvang:

  • Bij Green House Kinderopvang willen we kinderen begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid.
  • Bij Green House Kinderopvang willen we kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben (persoonlijke competentie).
  • Bij Green House Kinderopvang willen we kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie).
  • Bij Green House Kinderopvang willen we kinderen normen en waarden bijbrengen.

Hoe werken ze aan de basisdoelen? Door middel van de 6 interactievaardigheden:

  • Sensitieve responsiviteit
  • Respect voor autonomie
  • Structureren en grenzen stellen
  • Praten en Uitleggen
  • Extra ontwikkelingsstimulering
  • Begeleiden van interacties tussen kinderen onderling