Wanneer je bij (gescheiden) ouders de achterblijvende ouder niet akkoord is met de vakantie en geen toestemming wil geven, of wanneer nog geen afspraken over de omgang zijn gemaakt, kan ieder van de ouders het geschil over de uitoefening van het gezag en/of de omgang op grond van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek aan de rechter voorleggen.

Op grond van de Schengengrenscode controleert de Koninklijke Marechaussee kinderen die één ouder of alleen reizen extra om internationale kinderontvoering te voorkomen.

Degene die met het kind reist, kan gevraagd worden om aan te tonen dat er toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) is. Om problemen en vertraging te voorkomen, wordt aangeraden de volgende documenten mee te nemen:

  1. Verklaring toestemming voor vakantie, door invulling formulier: 'Reizen met een minderjarige naar het buitenland'.
  2. Recent uittreksel gezagsregister
  3. Recent uittreksel BRP (Basis-registratie Personen)
  4. Internationale geboorteakte
  5. Kopie van paspoort van toestemming gevende ouder
  6. Eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
  7. Eventueel het ouderschapsplan
  8. Eventueel een kopie van het retourticket van het kind

De internationale geboorteakte kun je opvragen in de gemeente waar jouw kind geboren is. Het uittreksel van de BRP is verkrijgbaar bij de gemeente waar jouw kind is ingeschreven. Het uittreksel gezagsregister kun je opvragen bij de rechtbank.

Een fijne vakantie!