In deze theatrale vertelling met ritmische rijmpjes en luisterrijke liedjes laat Wijnand Stomp het jonge publiek kennismaken met de slimme Anansi de spin. Een spin mag dan wel een klein diertje zijn, maar door zijn enorme slimheid slaagt Anansi erin om gedaan te krijgen wat zelfs de grootste en sterkste dieren niet lukt.

In 1985 kwam IK, ANANASI is de eerste solo vertelling van Wijnand Stomp uit. Meer dan 250 keer stond hij hiermee op de planken in Nederland en Belgie en verwierf hiermee nationale bekendheid.

Ik Anansi, bestaat uit oorspronkelijke volksvertellingen uit West-Afrika. De verhalen zijn eeuwenoud en kwamen door de slavernij in de 18e eeuw terecht op de Antillen en Suriname. Mede door het initiatief van Wijnand Stomp en zijn kompaan Jean Hellwig is ‘De Anansi verteltraditie’ opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed van Nederland.