Op 15 april 2021 organiseert Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft dit jaar als doel een heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar is natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk mogelijk kinderen in Nederland voor nodig! We roepen daarom alle kinderen van groep 7 en 8 op om mee te doen en hun school aan te melden! Dé kans voor kinderen om in actie te komen voor het klimaat.

Elk jaar maken wereldleiders nieuwe afspraken om het klimaat te redden. Er is echter geen tijd te verliezen! Hoog tijd dus om kinderen in heel Nederland hulp te vragen. Het gaat immers om hun toekomst! Wat vinden zij belangrijk? Daarom stellen kinderen tijdens de Nationale Kinderklimaattop hun eigen én allereerste nationale Kinderklimaatakkoord op!  

Wat is een akkoord? 

Een akkoord is een verdrag waarin  afspraken staan over hoe we met bepaalde problemen in de samenleving en onze omgeving omgaan.  In het Akkoord van Parijs, bijvoorbeeld, staan afspraken tussen landen om opwarming van de aarde te voorkomen. Deze afspraken zijn gemaakt op een grote conferentie, een klimaattop, waarvoor alle landen zich goed voorbereiden. Samen stellen ze een tekst op en vervolgens tekenen alle aanwezigen het akkoord. Het akkoord wordt tot slot besproken in de 2de kamer. Met de Kinderklimaattop doorlopen we het zelfde proces! 

Artikel 21 

Er zijn nu veel zorgen over het klimaat. Daarom zijn er nieuwe afspraken nodig om het klimaat te redden. In de Nederlandse Grondwet, artikel 21 staat: ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.’  

Dit betekent dat de overheid Nederland en alle Nederlanders tegen rampen moet beschermen. De overheid zorgt dat iedereen in Nederland veilig kan wonen en dat de omgeving waarin wij leven, wordt verbeterd. Wat is hier voor nodig? We gaan in 2021 aan kinderen vragen om hier invulling aan te geven.  

1e Nationale Kinderklimaatakkoord 

We roepen kinderen van groep 7 en 8 in heel Nederland op om hier met elkaar over te gaan praten.  Met elkaar stellen zij vervolgens het allereerste nationale kinderklimaatakkoord op.  

Belangrijke vraag 

Welk afspraken zijn er volgens de kinderen nodig om het klimaat te redden? Elke deelnemende groep stelt met elkaar 3 duidelijke afspraken op. Hierbij kunnen ze kiezen  3 thema’s: 

  • Klimaat rechtvaardigheid (gaat over armoede en verdeling van lasten, sommige regio’s worden harder getroffen dan andere door bijvoorbeeld mislukte oogsten) 
  • Voorkomen van klimaatverandering (energietransitie, voorkomen van milieuvervuiling en behoud van biodiversiteit) 
  • Omgaan met klimaatverandering (ofwel klimaat adaptatie, met stijgende zeespiegel, stormen, warmterecords, droogte en verdwijnen van veel diersoorten) 

We vragen de groepen de afspraken te verwerken in een prachtige poster. Dit ter voorbereiding op de Nationale Kinderklimaattop op 15 april in Velsen. De 3 mooiste posters worden op een mooie plek tentoongesteld. 

15 april Kinderklimaattop 

De Kinderklimaattop zal op 15 april wordt georganiseerd vanuit gemeente Velsen. In de raadszaal wordt een studio ingericht zodat alle groepen 7 en 8 in Nederland live mee kunnen kijken en deel kunnen nemen. Tijdens deze top wordt in de raadszaal van gemeente Velsen door afgevaardigden (mits corona het toelaat) van een tiental klassen de definitieve afspraken voor het Kinderklimaatakkoord vastgelegd. Belangrijke maatschappelijke partners krijgen gelegenheid om kinderen vragen te stellen.   

Kinderklimaatakkoord aanbieden aan de Tweede Kamer 

Nu de stem over de toekomst van de kinderen is vastgelegd in een heuse Kinderklimaatakkoord, wordt het akkoord door Klimaatverbond Nederland aangeboden aan de Tweede Kamer. Klimaatverbond Nederland hoopt hiermee dat de Tweede Kamer zich meer in zal te zetten om het recht op een betere bescherming en verbetering van het leefmilieu voor toekomstige generaties te garanderen. 

Doe mee! 

Wil jij met jouw school een bijdrage leveren aan het Kinderklimaatakkoord? Dat kan! Meld je school aan via carla.lodder@klimaatverbond.nl of via de groene button hieronder. Vermeld bij de aanmelding de naam van je school, de contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer. Na inschrijving ontvang je binnenkort meer informatie met instructies om mee te doen.