Brandts Buyspark 16, 7425 GD Deventer

 

Heeft je kind leesproblemen of moeite met het spellen van woorden? Is plannen lastig en weet je kind niet hoe het effectief moet leren? Stagneert het leren en maak jij je daarover zorgen? Dan kan “Praktijk voor beter leren" wellicht iets voor jouw kind en jou betekenen.

Praktijk voor beter leren

Adelien Bergman begeleidt als remedial teacher kinderen en jongeren tot 18 jaar met hardnekkige leerproblemen. Vaak zijn dit kinderen, die op school al extra ondersteuning hebben gekregen van hun leerkracht, maar waarbij dat onvoldoende heeft geholpen. Ook kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme, die leerproblemen hebben, kunnen in de RT-praktijk geholpen worden.

Kinderen met leerproblemen

In 'Praktijk voor beter leren' kunnen kinderen terecht, die hulp nodig hebben met taal, spellen, lezen en effectief leren. Zo werkt Adelien bijvoorbeeld met kinderen aan hun leesprobleem met de behandelmethode Sleeplezen®. Deze methodiek wordt ook ingezet bij leerlingen met dyslexie. Naast individuele begeleiding zijn er de groepscursussen

  • Op weg naar de brugklas voor kinderen uit groep 8 en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Deze cursus helpt om het leren leuker, sneller en effectiever te maken.
  • "Alle teksten de baas", een cursus begrijpend lezen voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Deze cursus geeft kinderen tools in handen om succesvol begrijpend te kunnen lezen.

Voorbeelden van begeleiding in de praktijk

  • Verbeteren van technisch lezen in combinatie met een werkgeheugentraining (Jungle Memory) bij een meisje uit groep 6.
  • Voorbereidingstraject voor een examen Nederlands op vmbo-niveau met een meisje met dyslexie en ASS.
  • Verbeteren van het technisch lezen (Sleeplezen) van een jongen met dyslexie (groep 8/brugklas) op de school.
  • Hulp bieden bij het leren plannen en het effectief leren aan een meisje uit het V.O.
  • Dyslexiebegeleiding op het gebied van spellen bij een meisje uit groep 7.
  • traject met een brugklasleerling om de executieve functies te versterken zoals beter kunnen plannen, het starten en volhouden van een taak.

Het beste in het kind naar boven halen

Als remedial teacher werkt Adelien planmatig. Dit houdt in dat er eerst een didactisch onderzoek gedaan wordt waarin er wordt gekeken wat een kind nodig heeft. Vervolgens wordt er een plan gemaakt met daarin op het kind afgestemde doelen en wordt er begeleiding op maat gegeven. Adelien werkt vanuit de overtuiging om – met respect voor de individuele mogelijkheden – het beste in een kind naar boven te willen halen. Het opdoen van succeservaringen, het versterken van het zelfvertrouwen en de inzet van talenten van het kind zijn daarbij belangrijke elementen. Er wordt altijd de samenwerking met ouders en school gezocht.

Adelien en uitdagingen

Adelien werkt ook als leerkracht in het praktijkonderwijs. Naast professional is Adelien moeder van twee kinderen met dyslexie en ASS en weet zij welke uitdagingen dit kan geven in de opvoeding. Over de uitdagingen van de moeder en de leerkracht schreef ze een blog: Past-ass-in-de-klas?

Meer blogs van Adelien:

Contact

Wil je meer informatie of een nadere kennismaking in een vrijblijvend gesprek, neem dan contact op via praktijkvoorbeterleren@gmail.com of bel 0570 513106