Tips en tricks rondom een bezoek van de Sint

De Sinterklaastijd; het ene kind kijkt er reikhalzend naar uit, een ander ligt er nachten wakker van  en  een groot deel van de kinderen vinden het toch wel spannend als de Sint daadwerkelijk voor de deur staat. Ik zal in deze blog enkele praktische handvatten geven over hoe om te gaan met Sinterklaasspanning of -angst bij kinderen. Maar er zijn ook kinderen voor wie een bezoek van Sinterklaas sowieso ingewikkeld is, omdat zij een stoornis, beperking of enige andere vorm van een speciale behoefte hebben. Voor deze kinderen heb ik het concept "Sinterklaas op maat" ontwikkeld waarover later in deze blog meer.

"Hoort wie klopt daar kinderen?" 
 "... want er zijn geen stoute kinderen bij..."
 "Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!" 
  "Zou de goede Sint wel komen nu hij het weer zo lelijk vindt?"   

Hierboven zomaar enkele regels uit willekeurige Sinterklaasliedjes, voor ons zijn het zinnen die we zingen met een knipoog en een zwaaiend vingertje. Maar hoe zijn die zinnen voor een kind dat nog gelooft dat er een oude man met een paard over daken rijdt en een Piet heeft die door schoorstenen kruipt om cadeautjes in schoenen stoppen?

Het mag duidelijk zijn; het Sinterklaasfeest is een feest waar jong én oud plezier aan beleven.  Jong vanuit de magie van het verhaal, oud vanuit de traditie en wil om hun eigen kinderen deze magie te laten beleven. 
Wat ongetwijfeld nooit veranderd is, is de Sinterklaasspanning die sommige kinderen ervaren.  De weken vóór pakjesavond gebeurt er immers zoveel op TV en school, een spanningsboog die zich opbouwt richting pakjesavond. Als klap op de vuurpijl de vraag; wanneer komt Piet de pakjes brengen en zet hij deze voor de deur of komt Sint zelf ook mee?

Hoe bereid je jouw kind(eren) voor?

Om te beginnen is natuurlijk geen kind hetzelfde, dus kan ik ook niet één gouden plan beschrijven die voor alle kinderen een succes zal zijn. Wel kan ik enkele thema's beschrijven, waarbij je zelf kunt kijken welke optie het beste bij jullie kind(eren) past.

Vertel je het kind over een bezoek van de Sint?    
Voor sommige kinderen is het fijn om zekerheid te hebben, andere kinderen liggen al dagen wakker als ze weten dat Sint komt. Mijn advies is om te kijken of het speelt bij jullie kind. 

Vraagt jullie kind er al naar? Heeft jullie kind het al over Sinterklaas en hoe jullie pakjesavond gaan vieren en hoe de cadeautjes bij jullie thuis terecht zullen komen? In dat geval zou ik het kind inlichten, duidelijkheid biedt altijd meer rust dan een kind zijn fantasie. Als ouder kun je ook beter begeleiden richting een concrete gebeurtenis, dan naar een middag of avond waarvan het nog maar de 'vraag' is hoe het gaat lopen.

Dit inlichten zou je spelenderwijs kunnen doen door voor te stellen om Sinterklaas uit te nodigen voor pakjesavond, dan komt het initiatief bij het kind/jullie weg en ervaart het meer grip op de situatie. Schrijf in de uitnodiging (briefje in de schoen) gewoon samen wat het kind spannend vindt, wat het graag zou willen of wat juist niet. Dan zal Sint vast een briefje terug sturen om het kind gerust te stellen... ;)

Ligt uw kind snel wakker van dingen, doe dit dan niet eerder dan een week van te voren, liefst een paar dagen. Dit maakt de spanningsboog korter, maar lang genoeg om ‘contact’ met de Sint te hebben over wat het kind leuk lijkt of juist spannend. 

Leeft het gevoel van pakjesavond of een bezoek van de Sint nog helemaal niet en heb je het idee dat jullie kind er wakker van zou liggen? Dan zou ik het kind pas op het laatste moment inlichten, pakweg een half uur van te voren.  Het kind kan zich dan toch eventjes instellen op het bezoek, zodat het op het moment zelf minder overweldigd is.

Hoe komt alle informatie in het grote boek?

Van oudsher hoort Sint alles van zijn Spiekpiet en schrijft in het grote boek wie lief en wie stout is.  Dit beeld kan een kind ook benauwen, omdat er blijkbaar het hele jaar op hem of haar gelet wordt. 

Een alternatief kan zijn om samen met het kind te bedenken wat hij of zij aan de Sint wil vertellen over afgelopen jaar. Waar is het trots op? Wat heeft het beleefd? Wat was misschien minder leuk maar gaat nu weer oké? Dit kunnen jullie samen bespreken en ook nu weer werkt een briefje in de schoen om het zo aan de Sint te laten weten! Zeker wanneer jullie ervoor kiezen om ‘zelf’  Sinterklaas uit te nodigen voor een huisbezoek is dit een mooie aanvulling.

En dan?

De periode tot aan het huisbezoek van de Sint kun je simpel maar doeltreffend inzichtelijk maken door middel van een aftelkalender waarop het kind het kan afstrepen hoeveel nachtjes het nog moet slapen tot pakjesavond.  Door deze periode te visualiseren kan een kind zélf zien wanneer de Sint komt, dit geeft het gevoel grip te hebben op de situatie en daarmee van veiligheid.
Op deze kalender kun je ook heel goed zaken intekenen als Sinterklaasfeesten op school of vereniging of wanneer het kind zijn schoen mag zetten. 
Hieronder vind je een voorbeeld van de Go-Kids aftelkalender.

Download hier de GRATIS aftelkalender

Download hier de GRATIS schoenzetkalender

Bezoek van Sinterklaas niet vanzelfsprekend?

Er kunnen veel redenen zijn waardoor een huisbezoek van Sinterklaas ingewikkeld kan zijn. Een kind of gezin kan een speciale behoefte hebben wanneer het kind een gedrags-, ontwikkelings-, angststoornis of een beperking heeft, er een speciale situatie in het gezin bestaat of er eerder dit jaar een vervelende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Voor die kinderen en gezinnen heb ik het concept "Sinterklaas op maat!" ontwikkeld; waarbij ik (pedagoog) als Sinterklaas samen met een sociaal pedagogisch opgeleide en ervaren Roetveegpiet op bezoek kom bij deze kinderen. Wij acteren vanuit een open, milde, maar afwachtende houding, van waaruit wij met onze kennis en ervaring ons handelen aanpassen aan de behoefte van het kind. Maar Sinterklaas is er voor iedereen, dus ook voor kinderen die geen speciale behoefte hebben. 

Frank voor 't Hekke

Pedagogiek op maat