Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en ouders een behandelplan op.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling ook plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis. Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contacten met de ouders, die - zeker als het om zeer jonge kinderen gaat - een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of zijzelf de beste behandeling kan geven. Zo zal zij een kind met een knieblessure bijvoorbeeld kunnen doorverwijzen naar de sportfysiotherapeut, of een kind met incontinentieproblemen naar de bekkenfysiotherapeut.

ZwangerFit

Tijdens de lessen ZwangerFit geven speciaal opgeleide (bekken)fysiotherapeuten training om de conditie tijdens je zwangerschap te behouden en om klachten en fysieke ongemakken te voorkomen. Het doel is om fit te blijven en fitter te worden! Tijdens de training is er aandacht voor conditie, kracht, coördinatie en stabiliteit. Daarnaast krijg je bij de ZwangerFitcursus een aantal theorielessen over de aanstaande bevalling. Door op tijd aandacht te hebben voor problemen van o.a. bekken, lage rug en bekkenbodem kunnen klachten verminderen of zelfs helemaal worden voorkomen!

Voor wie?

  • de cursus is voor zowel de zwangere als de pas bevallen vrouw
  • Je kan starten vanaf de 12e week tijdens de zwangerschap
  • En na 4-6 weken tot 9 maanden na je bevalling
  • Er wordt rekening gehouden met de sportieve als ook de minder sportieve vrouw

Handig om te weten

De fysiotherapeuten van Bos & Weide die deze cursus geven hebben de NVFB ZwangerFit® opleiding gevolgd. Naast het werken aan conditie, behoud van fitheid, mobiliteit en vitaliteit kunnen zij ook zwangerschapsgerelateerde problemen van het houdings- en bewegingsapparaat (gewrichten, spieren), zoals bekkeninstabiliteit, in een vroeg stadium signaleren. TIP! Sommige verzekeraars vergoeden hierdoor een gedeelte of soms zelfs wel 100% van het cursusbedrag.