Past ASS in de klas?

Jasper zit in groep 7. Hij is aan het rekenen. Als hij naar zijn rekenblad kijkt, ziet hij een berg sommen. Ook staat er een plaatje van kippen bij. Jasper houdt van kippen en ook van eieren. Vanochtend heeft hij nog een ei bij zijn ontbijt gehad… Zijn juf ziet dat Jasper voor zich uit staart. Na aanmoediging gaat Jasper zuchtend aan de slag. Als hij het blad inlevert, blijkt dat Jasper veel fouten heeft en de plus- en minsommen niet heeft herkend.


Topsport

Een op de honderd mensen bekijkt de wereld door een andere bril. Jasper is een van hen en heeft autisme (ASS). Voor Jasper is het naar schoolgaan een hele uitdaging. Hij loopt er bijvoorbeeld tegenaan dat

  • Hij sterk gericht is op details. De wereld lijkt voor hem uit losse delen te bestaan.
  • Hij moeite heeft met het plannen en organiseren van zijn taken. Waar moet hij beginnen?
  • Hij overspoelt raakt door prikkels zoals het tikken van een pen door een klasgenoot.
  • Hij moeite heeft met onvoorspelbare situaties zoals een andere juf.
  • Hij in de pauze met zijn klasgenoten moet spelen terwijl hij niet weet hoe.

Naar school gaan is voor Jasper topsport. Aan het einde van de schooldag komt hij doodmoe en overprikkeld thuis.


Uitdaging in de klas

Voor de leerkracht is lesgeven aan kinderen met autisme ook een hele uitdaging. Sinds enkele jaren is er de wet Passend Onderwijs. Met deze wet wil de overheid stimuleren dat kinderen, wanneer dat mogelijk is, naar een gewone school gaan. De school moet kinderen op een passende manier ondersteunen. Hoe doe je dat in een klas vol kinderen, die verschillende dingen nodig lijken te hebben? Hoe doe je dat in een organisatie, die op een bepaalde manier onderwijs verzorgt? Hoe zet je die andere bril op en zie je wat een leerling nodig heeft bijvoorbeeld duidelijkheid en overzicht? Jasper heeft een rustig rekenblad nodig met maar één type som, terwijl een andere leerling juist de uitdaging nodig heeft van verschillende sommen door elkaar. Het geven van passend onderwijs is dus topsport.


Zoektocht

Het is ook topsport voor ouders, die worstelen met allerlei vragen over passend onderwijs aan hun kind. Ik ben moeder van een puber met autisme en ervaar telkens welke uitdagingen dit geeft in de opvoeding. Waarom komt mijn zoon altijd zo boos uit school? Mijn dochter is zo passief in de klas. Is dit wel de juiste plek?Je bent steeds bezig met een zoektocht naar onderwijs dat aansluit, de ontwikkeling stimuleert en naar een plek waar je kind happy is.


Samen in gesprek

Je realiseren dat het voor Jasper, zijn ouders en zijn juf een uitdaging is om passend onderwijs te geven of te volgen, is een eerste stap naar die passende plek. Daarbij is het belangrijk om samen in gesprek te gaan over wat er nodig is en wat je kunt bieden. Mogelijkheden zien, maar ook openheid over beperkingen en acceptatie van grenzen vormen het startpunt om gezamenlijk tot passende oplossingen te komen. En dat willen Jasper, zijn ouders en zijn juf allemaal: een fijne onderwijsplek waar je kunt leren zoals jij leert.


Meer lezen en leren van Adelien Bergman?

Adelien Bergman is remedial teacher en heeft een Praktijk voor beter leren. Het is een praktijk aan huis én online. Zo kan leren altijd en overal! In haar praktijk helpt zij kinderen tussen de zes en de achttien jaar, die ondersteuning nodig hebben voor Nederlandse taal, lezen, spellen of effectief leren. Ook begeleidt zij kinderen met dyslexie. Meer informatie vind je hier: Praktijk voor beter leren en bij Mijn superkracht.