Ga als een vis over elke hindernis! in Natuurmuseum Fryslân | Help pake en beppe de vakantie door!

Ga als een vis over elke hindernis! in Natuurmuseum Fryslân | Help pake en beppe de vakantie door!

Gratis entree tijdens de voorjaarsvakantie voor kinderen

Ook Natuurmuseum Fryslân doet dit jaar weer mee aan de activiteitenweek ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’! Kinderen krijgen op vertoon van pake of beppe (of andere volwassene) gratis entree.

Kruip in de huid van een vis en ervaar obstakels als dammen en dijken!

Tijdens de voorjaarsvakantie kruipen kinderen als het ware in de (schubben)huid van een vis en gaan zelf ervaren hoe je deze obstakels kunt trotseren. Wat doe je bijvoorbeeld als er een sterke stroming staat? Je moet dan veel kracht hebben om er tegenin te kunnen zwemmen. En wat doe je als je ineens voor een sluis ligt, verward raakt in een fuik of voedsel moet zoeken in vervuild water?

Dat vogels trekken (migreren) en verschillende trekroutes hebben om te overwinteren of zich voort te planten weten de meesten mensen wel. Maar dat ook vissen trekken is minder bekend. Zij migreren door van zoet naar zout water te zwemmen – en omgekeerd – om te paaien en zich voort te planten. Tijdens de reis die de vissen maken komen zij verschillende barrières tegen. In de tentoonstelling Swim Fish Swim! ligt de nadruk op bouwkundige obstakels die de vistrek belemmeren zoals dammen en dijken. Maar er zijn ook andere obstakels zoals sterke stroming, vervuiling, vijanden, boten en vissers.

Workshops in samenwerking met de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en het IVN

Het Natuurmuseum werkt in de voorjaarsvakantie samen met de Waddenvereniging. Ook Natuurmonumenten en het IVN zijn van de partij. Naast de activiteiten in het Rabobank Atrium worden er in het leslokaal op zolder verschillende workshops aangeboden. Meer informatie over het programma, het rooster van de workshops, vind je hier of klik door de website van het Natuurmuseum.