Bij veel (hyper)hoogbegaafde kinderen speelt woede een grote rol. Ze voelen, ervaren en zien zó veel, van 'kleine' dingen tot existentiële vragen, dat het ze teveel kan worden. En dat met vervelende gevolgen voor het kind zelf, maar ook voor de rest van het gezin of de klas. Er zijn ook kinderen die niet zichtbaar boos worden, maar van binnen beginnen te borrelen en boos worden op zichzelf. Hoe het zich ook uit, tijdens deze avond kijken we naar woede in verschillende subthema's:

Welke soorten woede bestaan er?
Welke triggers gaan er vooraf aan het ontstaan van boosheid?
Wat kun je doen om een kind te helpen leren omgaan met gevoelens van boosheid?
Wat is frustratietolerantie en hoe bouw je dit met je kind op?

Tickets en informatie