Voor het coachen van jongens.

Kick jongenscoaching is coaching voor jongens waar het thuis of op school, niet lekker loopt. Het is alleen voor jongens! Juist omdat er in het onderwijs, op de kinderdagverblijven en in de hulpverlening voornamelijk vrouwen werken krijgen jongens vooral vrouwen als rolmodel , het kan zijn dat ze hierdoor vastlopen zijn ze volgens coach Jan Stenekes.


Coach Jan Stenekes

Gaat aan de slag met wensen laten herkennen en vervullen. Experimenteren, naar buiten, doen en ervaren. Talenten ontwikkelen.

"Door gebruik te maken van hun eigenheid zie je je kind weer gelukkig en met zelfvertrouwen in het leven staan."

Je bent welkom in Sneek of Leeuwarden. Woon je elders in het land? Geen probleem, afspreken op locatie is ook mogelijk!