Opvoed advies nodig - even bij het Opvoedpunt vragen!

Het opvoedpunt Leeuwarden is de plek waar je al jouw opvoedvragen kunt stellen. Bijvoorbeeld over slecht slapen of eetgedrag van peuters, pesten op school, hoe maak ik mijn kind mediawijs, omgaan met een echtscheiding, social media of moeilijk gedrag van pubers. Geen opvoedonderwerp is te gek! Stel je vraag digitaal of loop binnen tijdens een van de inloopspreekuren. Zodat je met een opvoedadviseur/pedagoog, in een persoonlijk gesprek,
naar een oplossing kunt zoeken. Ook kan een pedagoog bij jou thuis komen om samen naar de opvoedsituatie te kijken.

Het Opvoedpunt Leeuwarden vervangt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeente Leeuwarden en is er voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar, vrijwilligers en professionals uit de gemeente Leeuwarden.

Antwoorden op opvoedvragen

Bij het Opvoedpunt kunnen ouders (live, digitaal per mail of chat) informatie en advies krijgen over opvoeding. Daarnaast beschikt Opvoedpunt Leeuwarden over aansprekend up-to-date documentatiemateriaal m.b.t. opvoedingsondersteuning en worden workshops, groepsvoorlichting, groepsconsultatie en themabijeenkomsten georganiseerd.