Voorjaarsvakantie | "Help Pake & Beppe De Vakantie Door!"

  • van:  19 februari 2019 00:00
  • tot:  22 februari 2019 00:00
Voorjaarsvakantie | "Help Pake & Beppe De Vakantie Door!"

Het recept voor een superleuke voorjaarsvakantie

Tijdens vakanties logeren kinderen vaak bij hun grootouders of willen de grootouders een leuk dagje uit met hun kleinkinderen. Voor pakes en beppes is het soms lastig iets leuks te bedenken om samen met de kleinkinderen te doen. Daarom hebben de Friese musea en archieven samen met Museumfederatie Fryslân activiteitenweek ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’ bedacht. Al 18 jaar een succes!

Tijdens de Voorjaarsvakantie 2019 openen 41 musea en archieven in Friesland hun deuren voor kinderen, pakes en beppes. Maar ook vaders, moeders, ooms, tantes, buurmannen en buurvrouwen mogen mee. Graag zelfs, want ‘op vertoon’ van een volwassene hebben kinderen gratis entree!

De pake-en-beppeweek staat namelijk in het teken van het thema ‘Lekker ite, neat weismite‘. Duik de keuken in, ruik de geuren en proef heerlijke hapjes. Alle deelnemende instellingen geven zelf invulling aan het thema en organiseren leuke, leerzame en creatieve activiteiten voor jong en oud. Kortom: het recept voor een superleuke voorjaarsvakantie met de hele familie!

De activiteiten bij de musea komen in februari op deze website. Dit zijn de deelnemende musea:

Bolsward: It Gysbert Japicxhûs
Burdaard: Stichting Ruurd Wiersma Museum
Burgum: Observeum Museum & Stereenwacht Burgum
Damwoude: Museum De Sûkerei
Dokkum: Musuem Dokkum
Drachten: Museum Dr8888
Feanwâlden: Stichting Schierstins
Franeker: Koninklijke Eise Eisinga Planetarium
Franeker: Keatsmuseum
Franeker: Museum Martena
Gorredijk: Streekmuseum Opsterlân
Goutum: Fries Landbouwmuseum
Grou: Museum Bescherming Bevolking
Harkema: Openluchtmuseum De Spitkeet
Harlingen: Gemeentemuseum het Hannemahuis
Heerenveen: Museum Heerenveen
Hindeloopen: Museum Hindeloopen
Hindeloopen: Schaatmuseum Hindeloopen
Joure: Museum Joure
Leeuwarden: Historisch Centrum Leeuwarden
Leeuwarden: Natuurmuseum Fryslân
Leeuwarden: Museumhuis van Eysinga
Leeuwarden: Tresoar
Leeuwarden: AquaZoo Friesland
Leeuwarden: Fries Museum
Leeuwarden: Keramiekmuseum Princessehof
Leeuwarden: Stadsschouwburg de Harmonie
Leeuwarden: Fries Verzets Museum
Leeuwarden: De Grutterswinkel
Lemmer: UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal
Moddergat: Museum ’t Fiskershúske
Nes: Natuurcentrum Ameland
Noordwolde: Nationaal Vlechtmuseum
Oranjewoud: Museum Belvedere
Oudemirdum: Mar en Klif
Sneek: Nationaal Modelspoor Museum
Sneek: Fries Scheepvaart Museum
West-Terschelling: ’t Behouden Huys
Wolvega: Museum ’t Kiekhuus
Wolvega: Oudheidkamer Weststellingwerf
Workum: Jopie Huisman Museum