Wat is 'Rots en Water'?

Rots en Water is een weerbaarheid training startend vanuit een fysieke invalshoek waarbij mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Spel, doe-oefeningen worden afgewisseld door korte momenten van zelfreflectie en korte kringgesprekken.
Het doel is om je kind (en misschien ook jezelf?!) beter te laten op komen voor zichzelf met respect voor de ander.

Naast veel spelvormen zijn er ook een aantal ontspanningsoefeningen. Deze speelse benadering zal behalve erg leerzaam dag ook een gezellige dag zijn. Echt een ‘twee-tijd ‘dag voor ouder en kind!

Heb je belangstelling voor deze dag? Schrijf je dan op tijd in!

Praktische informatie:

  • Kosten (voor ouder en kind samen): € 89,-. incl. materiaal
    Tijdelijk ontvang je 30 euro korting en betaal je € 59,- !
  • Tijd: 9.30 – 16.15 uur (inloop vanaf 9.15 uur)
  • Plaats: Gymzaal in Drachten of Beetsterzwaag
  • Dit is inclusief materiaal, koffie en thee
  • Opgeven via Sigrid Bax met vermelding van je naam en telefoonnummer.