Praktijk voor Jeugdhulp Mieke Hampsink

Apolloplein 1, 7552 VG Hengelo

Kinderen zijn uniek en goed zoals ze zijn, maar soms hebben ze een steuntje in de rug nodig om zich nog beter te voelen.

Er kunnen thuis en op school problemen met het gedrag zijn, die veroorzaakt worden door sociale en emotionele problemen.
In mijn praktijk is er op deskundige wijze aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren die dat steuntje in de rug kunnen gebruiken. Omdat de omgeving erg belangrijk is, betrek ik de ouders en de leerkracht zoveel als mogelijk en wenselijk is bij de begeleiding. Zo kunnen zij de voortgang goed volgen en daar bij aansluiten. Hierdoor is de hulp effectief en doeltreffend.

Bent u ouder of leerkracht van een kind die extra hulp nodig heeft, belt u mij dan gerust!

Jeugdhulp in school

Gedragsproblemen bij kinderen hebben invloed op het functioneren in de klas; op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Een kind met dergelijke problemen heeft invloed op het functioneren van de klas in zijn geheel. Met jeugdhulp in school kan de leerkracht ondersteund worden met het lastige gedrag in de klas. Ik begeleid kinderen individueel op school of in kleine groepjes.

De samenwerking met andere disciplines is optimaal omdat de contactlijnen kort zijn.

Daarnaast bied ik intervisie trajecten aan in de school. Intervisie in de school draagt bij aan de ontwikkeling van leerkrachten en teams in hun rol als leerkracht. Het vak van leerkracht is aan verandering onderhevig, zeker nu de wet op passend onderwijs van kracht is.

Door intervisie in je school, zorg je goed voor de leerkracht die in de klas werkt, het ziekteverzuim zal teruggedrongen worden. Het pedagogisch klimaat zal verbeterd worden door reguliere inzet van intervisie en gewaarborgd blijven.

Jeugdhulp thuis biedt ondersteuning in de thuissituatie. Deze vorm van begeleiding is gericht op het hele gezin.

Het kan gaan om de volgende probleemgebieden:

  • Sociale weerbaarheid
  • Opstandig en boos gedrag
  • Faalangst
  • Gevolgen voor kinderen na scheiding
  • Drukke kinderen
  • Pesten
  • Verdriet
  • Psycho-educatie thuis en in de klas; zoals ASS / ADHD / ADD