Het peuterspeelzaalwerk van Spring! is een voorschoolse voorziening voor peuters van twee tot vier jaar. Samen met leeftijdsgenootjes bieden wij uw peuter een veilige omgeving, waar hij spelend leert en zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. Uw peuter wordt zo goed voorbereid op de basisschool. En vanzelfsprekend kunt u met al uw (opvoedkundige) vragen bij ons terecht.

Binnen de opvang van Spring wordt er gewerkt met de Voor en Vroegschoolse Educatie Piramide. Zelfstandig leren' moedigen we met Piramide aan. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgt uw kind in een veilige omgeving grip op de wereld. Vrij om te kiezen waarmee het wil spelen of met hulp van een leidster als dat nodig is. Met Piramide helpen de leidsters uw peuter op een speelse manier met zijn groei. Zo groeit bijvoorbeeld het aantal woorden dat de peuter kent.