Kinderdagverblijf Duimelot

St.Stephanusstraat 5, 7625PH Zenderen

Kinderdagverblijf Duimelot biedt professionele, verantwoorde kinderopvang in een gemoedelijke, huiselijke sfeer. Wij gaan elke dag naar buiten, naar onze buitenruimte of heerlijk wandelen in het bos .Binnen onze kinderopvang kunnen kinderen zich samen met leeftijdsgenootjes ontwikkelen in hun eigen tempo.

Duimelot staat voor betrokkenheid, geborgenheid en veiligheid.  Deze kernwaarden vindt u terug binnen onze dagopvang en onze buitenschoolse opvang.

Duimelot Zenderen biedt professionele, verantwoorde kinderopvang in een gemoedelijke, huiselijke sfeer. Binnen onze kinderopvang kunnen kinderen zich samen met leeftijdsgenootjes ontwikkelen in hun eigen tempo. Naast de gezinssituatie is dit een waardevolle opvoedingssituatie, waarbij ook aandacht is voor het individuele kind.Wij hanteren de visie van Emmi Pikler binnen onze opvang. Onze pedagogisch medewerksters zijn gekwalificeerd volgens de norm die geldt binnen de CAO kinderopvang.

Naast kinderopvang is er ook de mogelijkheid tot Buitenschoolse opvang. BSO Hand in Hand.