Een kind zie je groeien, op alle fronten. Om op een gezonde manier te kunnen groeien, moet het kind zich goed voelen! Tegenslagen of problemen kunnen er voor zorgen dat het kind niet meer lekker in zijn vel zit. Hij geeft aan dat hij er “last" van heeft, bijvoorbeeld door zijn gedrag, zijn houding of omgang met anderen en zichzelf.
Om dit te doorbreken biedt oplossingsgerichte therapie hulp.

Als therapeut begeleid ik het kind in het zoeken naar een oplossing voor zijn probleem, of anders gezegd zijn klacht. Hierbij speelt vooral zijn rol of aandeel, in relatie tot anderen of situaties. Ook richt ik mij op de 'binnenwereld' van het kind, de relatie binnen het gezin en de relaties met de 'buitenwereld', zoals op school, vrienden en vriendinnen. De klacht van het kind wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken en geanalyseerd; ik ga na hoe de balans is tussen draaglast en draagkracht van het kind ten aanzien van de klacht, en of er lichamelijke problemen zijn. Daarnaast kijk ik of andere systemen, zoals bijvoorbeeld gezin of school, een rol spelen in de klacht en of er sprake is van onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Ook kan de klacht veroorzaakt worden door inadequaat gedrag van het kind.

Problemen zoals:

 • Overmatig internetgebruik
 • Weinig tot geen zelfvertrouwen
 • Pesten of gepest worden
 • Angsten
 • Onbegrepen voelen of depressief zijn
 • Niet kunnen voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden
 • Moeite hebben met veranderingen

Traumatische ervaringen zoals:

 • Verlies dierbare
 • Scheiding

Leren:

 • Omgaan met stoornis of ziekte
 • Zichzelf accepteren en waarderen
 • Gevoelens uiten
 • Bewust worden
 • Begrip hebben voor zichzelf en anderen
 • Talenten ontdekken