Heuvelstraat 66A , Veldhoven

Stichting LOEK@YOU

Stichting LOEK@YOU helpt kinderen en jongeren van 4 t/m 21 jaar, met een gemiddeld tot hoog IQ waarvoor school geen (volledig) passend aanbod kan bieden. Ze begeleiden kinderen en jongeren die een korte time-out van school nodig hebben, dreigen uit te vallen of (deels) zijn uitgevallen op school.

Wat betekent LOEK@YOU?

De stichting heeft de naam LOEK@YOU. L O E K staat voor Leren Op Eigen Kracht. Zij zien de kinderen en jongeren voor wie ze zijn. LOEK@YOU handelt vanuit het principe 'natuurlijk leren'. Zij geloven dat kinderen en jongeren willen leren als de randvoorwaarden kloppen. Zo kunnen en mogen ze op hun 'eigen-wijze' manier ontdekken. De naam LOEK@YOU is uit te leggen als het Engelse 'look at you'. LOEK@YOU, wij zien jou! LOEK@YOU kijkt naar de behoeften en talenten van kinderen en jongeren.

Hoe is Stichting LOEK@YOU ontstaan

Het verhaal van de stichting begint bij het verhaal van een 10 jarige jongen.

"Het begon in groep 4. Het ging niet meer goed op school. Rekenen vond ik heel erg moeilijk en ik werd gepest. Ik voelde me heel naar, waardoor ik snel boos werd. Ik ging naar een andere school. In het begin ging het goed maar uiteindelijk werd het ook daar steeds moeilijker. Daarom ging ik weer naar een andere school. Ook daar was het heel moeilijk voor mij. Ik was vaak boos en verdrietig. Van de dokter moest ik uitrusten en niet meer naar school." 

Deze jongen liep al geruime tijd vast in het onderwijs en kwam na een moeilijke periode van twee jaar volledig thuis te zitten. Beschadigd en “minder" mens. Het systeem dat 'de anderen' voor hem bedachten, bood voor hem geen oplossing. Hij moest vooruit: duwend en trekkend door het systeem heen totdat het niet meer ging. Opgebrand en kwam thuis te zitten met een heuse burn-out.

Deze ervaring heeft de ziel van de Stichting LOEK@YOU gecreëerd. Een aantal gepassioneerde mensen wilden een oplossing vinden voor dit probleem. Zo ontstond uit deze “vervelende ervaring" een mooie stichting. Een enthousiast team werkt met hart en ziel om deze kinderen en hun ouders te helpen. En om mensen die “buitengesloten" worden in de maatschappij weer mee te laten doen. LOEK staat voor Leren Op Eigen Kracht. Dat is de kracht van de stichting en van hieruit worden mooie projecten gecreëerd.

Activiteiten van Stichting LOEK@YOU

LOEK@TALENT – Talentprogramma's

Kinderen die door wat voor reden ook extra ondersteuning nodig hebben, kunnen met LOEK@TALENT meedoen. Bij LOEK@TALENT worden leerzame activiteiten georganiseerd, die GRATIS toegankelijk zijn. Activiteiten richten zich op de leeftijd van 4 t/m 21 jaar. LOEK@TALENT heeft een eigen Facebook groep.

LOEK@SUMMER

Veel kinderen met een beperking of kinderen die extra zorg nodig hebben, kunnen niet meedoen met georganiseerde zomeractiviteiten. Stichting LOEK@YOU organiseert voor deze kinderen in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar zomer-dagactiviteiten aan waar zij wél aan mee kunnen doen. Centraal in deze activiteiten staat de natuur, rust, ontdekken, plezier en ontmoeten. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd per dagdeel van deelname. LOEK@SUMMER heeft een Facebookpagina.

Individuele gespecialiseerde individuele begeleiding

De vakspecialisten van Stichting LOEK@YOU bieden individuele begeleiding aan (dreigende) uitvallers uit onderwijs in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar. Dit kan huis, op locatie of op school aangeboden worden.

Vierplezier

Kinderen die zorg ontvangen van Stichting LOEK@YOU worden door de omstandigheden waarin zij verkeren, uitgesloten van activiteiten die voor schoolgaande kinderen vanzelfsprekend zijn. Denk hierbij aan: kerstdiner, paasbrunch, schoolreisje etc. Door deze activiteiten samen met de doelgroep en de vrijwilligers te organiseren voorkomen ze een sociaal isolement

LOEK@US

LOEK@US is gericht op het delen van ervaringen, het opbouwen van een netwerk en sociale contacten. Een onderdeel van LOEK@US is de ouderkamer. Dit lotgenotencontact vindt plaats op koffieochtenden, in de besloten Facebook groep of op thema-avonden. Ieder die te maken heeft met de thuiszittersproblematiek of ernstige problemen ondervindt in het onderwijs kan meedoen. Deelname is GRATIS. De link naar de besloten Facebook groep.

Vrijwilligersparticipatie

Iedereen heeft talent en Stichting LOEK@YOU wil talenten van verschillende groepen combineren. In het verlengde van onze doelgroep (thuiszitters) willen ze ook de volwassen 'thuiszitters' in Veldhoven en omstreken bereiken. Men kan dan denken aan volwassenen die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt (denk aan burn-out, ziekte, stoornis…). Binnen Stichting LOEK@YOU kunnen deze mensen hun talenten vrijwillig inzetten om op die manier enerzijds bij te dragen aan inclusie van onze doelgroep en anderzijds naar eigen kracht weer (meer) te participeren binnen de samenleving. Het bevorderen van zelfvertrouwen, het zinvol bezig zijn en waardering van beide doelgroepen staat hierbij centraal.

Voorlichting en preventie

Stichting LOEK@YOU geeft voorlichting aan kinderen, jongeren en betrokken partijen over welzijn (zorg) en ontwikkeling (onderwijs) om de positie van kinderen en jongeren structureel te verbeteren. Onderwerpen die zoal aan bod komen: vroegtijdige signalering, samenwerken rondom het kind/jongere en passende ondersteuningsvormen.

Mocht je vragen hebben over alle leuke dingen die deze Stichting neem gerust contact met ze op.