Voor veel ouders is het lastig om te bepalen welke vraag over hun opgroeiende kindje waar terecht hoort. Iedere gemeente heeft hier een loket voor. Op de website staan veel voorkomende situaties omschreven, en heb je toch nog vragen of zorgen over de opvoeding van je kind(eren), dan is er ook een contactmogelijkheid. 

Porthos - Centrum voor Jeugd en Gezin Walcheren 

Bij Porthos kunnen inwoners van Vlissingen, Middelburg en Veere terecht met allerlei soorten vragen over welzijn, zorg en opgroeien, maar ook om eventuele zorgen over je kind te uiten. Samen met jou wordt er dan gekeken naar de situatie. Er kan advies gegeven worden en gekeken worden of er ondersteuning nodig is. 

Loket Middelburg: Sint Sebastiaanstraat 12 

Loket Vlissingen: Pablo Picassoplein 126 

Algemeen telefoonnummer: 088-751 4000