Jaarlijks Oogstfeest

Zaterdag 27 juli 2019 vindt aan het Beukenlaantje in Holten de jaarlijkse Oogstdag plaats. Op deze dag maak je een reis door verschillende landbouwtijdperken en kun je met eigen ogen zien, hoe het oogsten van graan er in vroeger tijden aan toe ging. Maar ook de moderne technieken voor het maaien van graan komen aan bod.

Ontwikkeling van de landbouw

Tijdens de oogstdag kun je de ontwikkeling van de landbouw volgen. Er wordt gestart met het met de hand maaien van rogge. Daarna zie je, hoe de rogge met behulp van paarden gemaaid werd en zijn er bindsters die de rogge bij elkaar binden met een zogenaamde zeel. Vervolgens komt de zelfbinder aan de beurt. Hiermee wordt de rogge gemaaid en komt er direct een touw om. Tenslotte is er een combine te zien, die het graan meteen dorst.

Ook het ploegen met paarden en het inzaaien van stoppelknollen is onderdeel van het programma.

Streekproducten en oude ambachten

Er zijn diverse lokale bedrijven met standjes aanwezig. Hier kun je streekproducten kopen. Ook demonstraties van oude ambachten ontbreken niet.

Huifwagen

Er gratis pendelvervoer met de huifwagen vanaf de Kalfstermansweide in het centrum van Holten naar het Beukenlaantje en weer terug.