Waarom en wanneer naar een kindercoach?

Kinderen komen bij een kindercoach omdat ze een probleem ervaren. In een aantal sessies wordt samen met het kind gezocht naar oplossingen, waarbij vooral gekeken wordt naar de mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind. In overleg zijn ouders wel of niet aanwezig bij de sessies, waarbij het kind een belangrijke stem heeft.

Voor een steuntje in de rug bij problemen met zelfvertrouwen, concentratieproblemen en problemen binnen het gezin. Of voor hulp bij faalangst, verdriet, boosheid en pesten. Of soms is er extra begeleiding nodig bij het verwerken van de lesstof op school, ook specifiek voor beelddenkers

De Kindercoaches

"Wij, Marijke Tichelaar en Els Koopmans zijn al jaren werkzaam in het basisonderwijs, als leerkracht en als Intern Begeleider. Steeds vaker komen wij daar kinderen tegen die even vast lopen, om welke reden dan ook. Omdat wij deze kinderen graag willen helpen, zijn wij deze praktijk begonnen. De kinderen hebben een steuntje in de rug nodig om het zelfvertrouwen te vergroten. Zij moeten het vertrouwen weer hebben dat ze er mogen zijn en dat ze het goed doen."

De praktijkruimte van deze kindercoachpraktijk is gevestigd in een Finse kota aan de Ienswei in Reduzum (gelegen tussen Sneek en Leeuwarden). Deze kota staat op het erf van de boerderij.