๐Ÿคน๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Kleutercircus bij Jeugdcircus Saranti Leeuwarden

๐Ÿคน๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Kleutercircus bij Jeugdcircus Saranti Leeuwarden

Voor alle kleine circusartiesten!

Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen verschillende circustechnieken uitproberen tijdens een les van een uur. De Kleutercircus lessen worden begeleid door trainers van het jeugdcircus. De kinderen leren de beginselen van verschillende vormen van jongleren en acrobatiek. Er wordt ook geoefend met balans houden op een koord, kogel of rola bola. Niet alleen de motorische vaardigheden worden op een speelse wijze op de proef gesteld. Ook zal het sociale aspect aan bod komen doormiddel van drama, spel en samenwerken.

Praktische informatie:

Vanaf woensdag 3 april t/m woensdag 26 juni worden er kleutercircuslessen gegeven woensdagmiddag, van 15:15-16:15 uur. Eén ouder mag blijven kijken tijdens de lessen. 

Kosten: € 55,- per kind
Locatie: Goudenregenstraat 49G in Leeuwarden
Tijd: Elke woensdagmiddag  gegeven van 15:15-16:15 uur
Aanmelden of vragen via: info@saranti.nl