Logopediepraktijk Drenth

Bernhardlaan 3, 7921CD Zuidwolde

Binnen de praktijk worden problemen gesignaleerd, onderzocht en behandeld op het gebied van logopedie.

Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van spraak, taal, stem, afwijkende mondgewoonten, ondersteunende communicatie , gehoor, lezen en spellen. 

De praktijk heeft meerdere locaties in en rondom Zuidwolde en is dagelijks bereikbaar.

Verwijzing:
Aanmelden kan op 2 manieren; 

- verwijzing via de (huis)arts

- voor logopedische begeleiding op school is altijd een verwijsbrief nodig.