Welkom bij het kindercentrum Zus & Zo

Al sinds februari 2010 staan enthousiaste en betrokken medewerkers van Zus & Zo klaar voor u en uw kinderen.

Het kindercentrum Zus & Zo bestaat uit een kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang. Daarnaast biedt Zus & Zo veel extra's, zoals baby- en peuter zwemles, bezoek aan de zorgvilla en allerlei leuke activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater, creativiteit, sport en bewegen, in samenwerking met Brede School en Zwemschool Veenoord.

Kinderdagverblijf Zus & Zo

Gediplomeerde pedagogische medewerkers van KDV Zus & Zo bieden professionele, maar allerbelangrijkst liefdevolle zorg en begeleiding aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. In de eerste plaats zorgen de leidsters ervoor dat een kind zich thuis en geborgen voelt.

Zus & Zo werkt met verticale groepen, waar kinderen van 8 weken tot 4 jaar in één groep zitten. Deze groepsopzet biedt kinderen de mogelijkheid om niet alleen van leeftijdsgenootjes, maar ook van oudere en jongere kinderen te kunnen leren. Bij Zus & Zo worden kinderen gestimuleerd en begeleid bij het ontdekken van de wereld en in hun eigen ontwikkeling.

Wat wordt er zoal gedaan tijdens een dag bij Zus & Zo: er wordt gedanst, geknutseld, voorgelezen, geknuffeld, gelachen, gegeten, gedronken, geslapen, buiten gespeeld, lange wandelingen gemaakt, gewerkt met de taalmethode Uk & Puk, thema gericht gewerkt, etc.

Peuteropvang Zus & Zo

Speciaal voor kinderen vanaf 2,5 jaar biedt Zus & Zo peuteropvang aan. Hier wordt veel geknutseld, gekleurd, gelezen, gepuzzeld, geleerd, lol gemaakt etc.
Zus & Zo werkt met het VVE (vroeg- voorschoolse educatie) programma Uk & Puk. Kinderen krijgen aan de hand van de vrolijk gekleurde handpop Puk, spelenderwijs een extra stimulans op het gebied van taal, rekenen en sociale ontwikkeling. Ook brengen we één keer in de twee weken een bezoek aan de zorgvilla in onze buurt. De kinderen vinden het erg leuk om samen met de opa's en oma's te zingen, knutselen, bakken, lezen, tekenen etc. En andersom vinden de opa's en oma's het erg gezellig dat de peuters even langs komen. Het bezoek aan de zorgvilla is ook goed voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van uw peuter.

Daarnaast kunnen kinderen mee doen aan de activiteiten van de Brede School, zoals een theater voorstelling, een dansles, muziek of gymles.

Zus & Zo is een VVE erkende locatie. Dit houdt in dat gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wel in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente.

Buitenschoolse opvang Zus & Zo

Ook voor buitenschoolse opvang kunnen kinderen terecht bij Zus & Zo. In een gezellige huiselijke sfeer kunnen kinderen lekker ontspannen en gewoon kind zijn na school. Samen een spelletje spelen, lekker naar buiten, spelen in de bouwhoek of even lekker relaxen op de bank. Op de BSO is het allemaal mogelijk. Als het weer het toelaat spelen we het liefst buiten.

Tijdens de schoolvakanties worden er leuke activiteiten georganiseerd en proberen we ook uitjes te plannen.

Kennismaking en proefmiddag

Voordat u uw kind(eren) inschrijft, wilt u natuurlijk graag zien hoe ons kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en/of buitenschoolse opvang er uit ziet en wat er dagelijks gebeurt. U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. Belt u gerust om een afspraak te maken voor een rondleiding.