Gekend talent bestaat uit de persoon Geke Maes. Zij is een orthopedagoog, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid bij kinderen. Ze is als ouder ervaringsdeskundige. U kunt bij Gekend talent terecht voor individueel begaafdheidsonderzoek en advies op maat.

Gekend Talent staat voor het herkennen en onderkennen van de capaciteiten van het kind. Want wat we uiteindelijk toch samen willen, is het kind helpen worden wie het is, met zijn of haar eigen talenten en eigen-aardigheden.

Kenmerken van hoogbegaafdheid bij kinderen

Geen enkel kind is hetzelfde. Kinderen verschillen van elkaar in persoonlijkheid en temperament en de omgeving waarin ze opgroeien. Ook het stereotiepe hoogbegaafde kind bestaat niet. Wel kunnen al vanaf jonge leeftijd bepaalde zaken opvallen, zoals:

 • Wijze blik, al snel gericht kijken en lachen
 • Eerder bereiken van mijlpalen als omdraaien, zitten, kruipen en lopen
 • Sterk geheugen
 • Jong inzicht in oorzaak en gevolg
 • Snelle taalontwikkeling, rijke woordenschat
 • Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid, onderzoekend
 • Perfectionisme, hoge verwachtingen stellen aan zichzelf
 • Interesse in complexe of levensbeschouwelijke onderwerpen
 • Groot rechtvaardigheidsgevoel
 • Creatieve manier van denken
 • Autonoom: zelfstandig, de leiding nemen, een sterke eigen wil
 • Meer aansluiting met oudere kinderen of volwassenen dan met leeftijdsgenootjes
 • Intens gevoelsleven, hevige emoties
 • Hoge mate van empathie en betrokkenheid, sfeergevoelig
 • Veel energie, altijd ergens mee bezig zijn, weinig slaap nodig
 • Gevoeligheid voor geluiden, geuren, smaken, aanraking of muziek
 • Vroege interesse in cijfers en letters, in boeken en lezen
 • Voor de leeftijd moeilijke spelletjes spelen of puzzels maken
 • Voor de leeftijd gedetailleerde (mens)tekeningen maken